2610332406 Κορίνθου 463 και Σωσιπάτρου γωνία, Αγία Βαρβάρα tsamis.service.patras@gmail.com